09-10 El món dels llibres

 

En aquesta edició s’incorporarà el concepte dels llibres, tant en la seva relació amb l’educació i la cultura com per la seva estreta relació amb les arts plàstiques. Els llibres no només són el vehicle de tot el coneixement de la humanitat sinó que poden ser, i de fet són, un excel·lent suport per a la creativitat artística en múltiples formes. 

Als tallers de plàstica s’introduiran el llenguatge dels llibres, partint dels llibres d’artista, en els quals es recollirà l’esbós, les tècniques pictòriques i les idees per a obres futures. 

  

Artista conductora: Javier Quintanilla 

Escoles participants d’engany: Escola Fort Pienc, Escola Ramon Llull, Escola dels Encants i Escola Carlit. 

 

Exposició: Del 29 d’abril al 29 de maig de 2010 

Inauguració i performance: dijous 29 d’abril a les 10h 

Horari visita exposició: de dilluns a divendres de 10 a 20 h. 

Entrada lliure 

Postal de l’exposició – El món dels llibres