10-11 La tridimensionalitat

 

En aquesta ocasió els infants treballaran el món de l’escultura, ja que el tema proposat és el de la tridimensionalitat. Les diferents dimensions que té un objecte i com aquestes són expressades a través de l’art. 

Les tècniques i els estils artístics aplicats als tallers de les escoles seran molt variades, des de fang i ceràmica, figures amb guix o paper maixé, fil metàl·lic, paper, cartó, reciclatge i pintura. 

 

Artista conductora: Javier Quintanilla 

Escoles participants d’engany: Escola Mireia, Escola Ramon Llull, Escola dels Encants i Escola Carlit. 

 

Exposició: Del 28 d’abril al 28 de maig de 2011 

Inauguració i performance: dijous 28 d’abril a les 10h 

Horari visita exposició: de dilluns a divendres de 10 a 20 h. 

Entrada lliure 

Postal de l’exposició – La tridimensionalitat