16-17 Les Avantguardes

 

Les Avantguardes suposen la tendència, en una obra d’art o d’un/a artista, a introduir elements innovadors respecte de les formes tradicionals o convencionals. 

Aquestes inclouen un conjunt de corrents estètics que pal·lien la crisi de les arts que va tenir lloc en el món occidental al començament del segle XX. L’avantguardisme va ser un moviment cultural que volia trencar amb el passat: defensava el progrés tècnic i el canvi de valors morals, va acabar provocant una crisi en la creació artística. 

La irrupció de l’avantguardisme va significar una ruptura total, no solament amb els models artístics vigents a l’època, sinó també amb tota la concepció de l’art que provenia del món clàssic grecollatí. La nova concepció de l’art va penetrar ràpidament a tot el teixit social per assumpció o per rebuig i va afectar totes les formes de creació artística: la música, la fotografia, el cinema, l’arquitectura, l’escultura… Sobretot, la pintura i la literatura, en concret la poesia, que sovint varen encreuar-se. 

Si ens centrem en les arts plàstiques, són propis de les avantguardes diversos moviments artístics que es van anar succeint, liderats per artistes individuals o grups que han esdevingut referents: impressionisme, expressionisme, cubisme, futurisme, dadaisme, surrealisme, etc. 

Per apropar el concepte de les Avantguardes als infants que participaran en el projecte CreART i donat que és un moviment molt ampli, que inclou molts artistes, moviments, tendències i maneres de fer, ens centrarem en l’arrel, en el concepte més bàsic que ens permetrà que els mateixos infants visquin i experimentin el canvi que van suposar les avantguardes: el trencament amb una forma de fer basada en la figuració i el realisme i l’obertura a noves formes expressives que donaran peu a l’abstracció. 

Els infants a partir de 1r de primària (aproximadament) i més a mesura que es van fent grans, en les seves representacions i creacions de caràcter artístic, solen representar situacions figuratives: personatges, cases, flors, animals, monstres, el sol, etc. La seva voluntat és representar el seu entorn real o fantàstic, d’una manera realista, dins de les seves possibilitats. Rarament solen basar les seves creacions només en taques i línies, per exemple.  

Així mateix, quan miren obres d’altres autors/es, també hi busquen referents figuratius que ells/es puguin entendre. No oblidem que avui en dia, estem molt habituats a rebre informació que hem d’interpretar a través d’imatges visuals.  

És a dir, tant en el seu paper de creadors/es com d’espectadors/es, la figuració és l’àmbit en què es mouen.  

La proposta d’aquest projecte es basa a trencar amb aquesta premissa i posar als infants en situacions que els permetin expressar-se i també, veure obres de caràcter abstracte on no hi hagi elements figuratius. Que experimentin el trencament amb les formes més tradicionals d’expressió artística vinculades a la figuració com va passar a les Avantguardes. 

 

Artista conductora: Mia Martí 

Escoles participants d’engany: Escola Mireia, Escola Fort Pienc i Escola dels Encants 

 

Exposició: del 5 al 28 de maig 

Inauguració i performance: 5 de maig a les 10.30 h 

Horari visita exposició: de dilluns a divendres de 10 a 20 h. 

Entrada lliure

Postal de l’exposició – Las Avantguardes