18-19 Paraules dibuixades

 

El llenguatge visual i plàstic ens ofereix l’oportunitat de comunicar-nos a través de les imatges. El llenguatge de les paraules ens és proper i sovint pensem que més entenedor, però constantment estem interpretant imatges, més en els temps de la comunicació en xarxes en què les imatges guanyen protagonisme. 

L’art, la pintura, entesa com a mitjà per a comunicar, és una gran eina expressiva també pels infants si no la limitem a reproduir un referent i potenciem totes les seves possibilitats expressives. Bona mostra d’això, és molt especialment, l’art de les Avantguardes i sobretot l’art de concepte. 

Relacionar paraules i imatges ens porta a treballar a nivells conceptuals l’expressió d’una idea, un concepte o una sensació, per exemple. 

El format també és un element decisiu en aquest procés comunicatiu, ja que situa en primer lloc al creador i després a l’espectador/a en una posició que el predisposa en un sentit o altre pel que fa a la comprensió de l’obra. No és el mateix un gran mural que un llibre que pots tenir entre les mans. Imaginem el Guernika de Picasso a mida foli, no transmet de la mateixa manera el que l’autor pretenia fer arribar a l’espectador/a. 

En aquest sentit la proposta es basa en la relació entre paraules i imatges en un format propi de les paraules que portarem a l’àmbit de la pintura. 

Dos conceptes claus: format i expressió a través del llenguatge plàstic a partir del llenguatge de les paraules. 

La proposta vol potenciar l’experimentació per part dels infants amb noves formes expressives i aconseguir una obra personal, cuidada i en certa manera íntima de cada autor/a. Tant la proposta de relacionar paraules i imatges com el format proposat que sempre serà de mides reduïdes, permeten als infants fer obres molt personals destacant-los com a artistes individuals. 

 

Artista conductora: Mia Martí 

Escoles participants d’engany: Escola Mireia, Escola Fort Pienc, Escola Ramon Llull, Col·legi Sagrat Cor i Escola dels Encants 

 

Exposició: del 26 d’abril al 4 de maig 

Inauguració i performance: 26 d’abril a les 10.30 h 

Horari visita exposició: de dilluns a divendres de 10 a 20 h. 

Entrada lliure 

Postal de l’exposició – Paraules dibuixades