19-20 Fem un quadre? Sí, però què puc pintar?

 

El llenguatge visual i plàstic ens ofereix l’oportunitat de comunicar-nos a través de les imatges. Els/les artistes, creadors/es, a través de les seves obres transmeten a l’espectador una idea, això és el tema de la seva pintura. 

Al llarg de la història de l’art els temes utilitzats pels artistes han anat variant segons el moment històric i segons les intencions de cada autor/a. Malgrat tot hi ha uns temes recurrents que sovint quan ens fixem en la pintura més tradicional o acadèmica, són els que es repeteixen: bodegó, paisatge i figura Però, són aquests els veritables temes d’una obra d’art? O, només són els motius, les excuses que ens permeten explicar en profunditat el que realment pot ser el nostre tema? 

En aquest sentit la proposta d’engany es basa a descobrir que el motiu d’una obra artística, allò que es representa està al servei del tema que és allò que es vol explicar. Dos conceptes claus a l’hora de crear una obra personal amb un missatge que volem transmetre a l’espectador/a. 

La proposta vol potenciar l’experimentació per part dels infants amb noves formes expressives i aconseguir una obra personal, cuidada i en certa manera íntima de cada autor/a fent valdre la manera com ens expressem per aconseguir fer arribar la nostra idea a l’espectador/a. No ens quedem en la figuració, en l’aparença d’alguna cosa sinó que pensem que a través de les nostres obres podem expressar-nos, expressar idees, conceptes, sensacions. 

Sovint davant del full en blanc molts infants recorren a repetir una vegada i una altra el mateix tema, la mateixa idea, allò que saben que els sortirà bé o sovint sorgeix la pregunta: què puc dibuixar? No sé què fer? Aquest any la proposta és trencar amb això i donar eines per poder desenvolupar la seva imaginació i creativitat.  

 

Artista conductora: Mia Martí 

Escoles participants d’engany: Escola Mireia, Escola Fort Pienc, Escola Ramon Llull, Col·legi Sagrat Cor i Escola dels Encants.  

 

Exposició: 

CreART culmina amb una exposició on es mostra tot el treball desenvolupat pels infants i una inauguració- performance on intervenen tots els infants participants.  Aquesta inauguració i exposició ha quedat ajornada per motius de la crisi sanitària de la Covid-19.