XVI Concurs fotogràfic de Festa Major

7 de Juny de 2017

Del 8 al 18 de juny podrem gaudir de la Festa Major de Fort Pienc, i un any més, s’organitza el concurs fotogràfic de Festa Major.

Vols participar-hi?

BASES DEL CONCURS

Participants:

Pot participar tothom que ho desitgi. La inscripció és oberta, gratuïta i sense límit d’edat.

Tema:

Actes de la Festa Major de Fort Pienc 2017.

Obres:

Cada participant podrà presentar un màxim de 5 fotografies (no poden ser una sèrie del mateix tema)

Presentació:

Les fotografies podran ser en blanc i negre o color, de mides 20×30 sense marge (a sang), sense reforçar i en paper fotogràfic.

Identificació:

Al darrera de les fotografies que es presentin, hi haurà d’haver un “lema” o pseudònim que serà el mateix per a totes les fotografies del mateix/a concursant i l’acte al que correspon.  A part s’entregarà un sobre tancat on caldrà que: a l’exterior hi consti el “lema”  o pseudònim i a l’interior el nom i cognoms de l’autor/a, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic.

Termini d’entrega:

Tots els participants hauran de lliurar les fotografies dins els períodes del  9 de juny al 28 de juliol de 2017.

Tramesa:

Es podran lliurar a les següents entitats:

– A l’Espai d’Entitats de Fort Pienc  – C/ Ali-bei 94-96   – Tel: 93-231-11-46

– Al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc – Plaça Fort Pienc  – Tel: 93-231-78-27

Les fotografies passaran a ser propietat de l’organització , així com els seus drets de reproducció. El nom de l’autor sempre serà esmentat. Tot aquest material passarà a formar part de l’Arxiu Històric Fort Pienc.

Jurat i veredicte:

El jurat estarà format per tres persones qualificades de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya que resoldran  el veredicte. El veredicte es farà públic durant el mes d’octubre.

Premis:

Un primer premi de 100€

Un segon premi de 50€

Un tercer premi que consistirà en un llibre de fotografia.

Tots els concursants rebran un record detall per la seva participació.

Si hi ha algun menor premiat aquest haurà d’anar acompanya dels pares o tutors legals.

L’entrega de premis s’efectuarà al Centre Cívic Fort Pienc entre els mesos  d’octubre i  novembre.

 

 

Organitza: Associació de veins de Fort Pienc

Col·labora: Arxiu històric Fort Pienc i Agrapació fotogràfica de Catalunya