XVII Concurs fotogràfic Festa major 2018

23 de Maig de 2018

Arriba un any més l’esperada Festa Major de Fort Pienc així com també el concurs fotogràfic de Festa Major que organitza l’Arxiu Històric de Fort Pienc.

Si vols participar, fes un cop d’ull a les bases del concurs:

BASES DEL CONCURS

PARTICIPANTS

Pot participar tothom que ho desitgi. La inscripció és oberta, gratuïta i sense límit d’edat.

TEMA

Actes de la Festa Major de Fort Pienc 2018.

OBRES

Cada participant podrà presentar un màxim de 5 fotografies.

No poden ser una sèrie del mateix acte.

No poden ser de retrats de persones. Han de ser dels actes de la festa major on aparegui la gent i entorn participant de L’acte i l’ambient de la festa.

PRESENTACIÓ

Les fotografies podran ser en blanc i negre o color, de mides 20×30 sense marge (a sang), sense reforçar i en paper fotogràfic.

IDENTIFICACIÓ

Al darrera de les fotografies que es presentin, hi haurà d’haver un “lema” o pseudònim que serà el mateix per a totes les fotografies del mateix/a concursant i l’acte al que correspon.  A part s’entregarà un sobre tancat on caldrà que: a l’exterior hi consti el “lema”  o pseudònim i a l’interior el nom i cognoms de l’autor/a, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic.

TERMINI D’ADMISIÓ

Tots els participants hauran de lliurar les fotografies dins els períodes del  18 de juny al 27 de juliol de 2018.

TRAMESA

Es podran lliurar a les següents entitats:

– A l’Espai d’Entitats de Fort Pienc  – C/ Ali-bei 94-96   – Tel: 93-231-11-46

– Al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc – Plaça Fort Pienc  – Tel: 93-231-78-27

Les fotografies passaran a ser propietat de l’organització , així com els seus drets de reproducció. El nom de l’autor sempre serà esmentat. Tot aquest material passarà a formar part de l’Arxiu Històric Fort Pienc.

JURAT I VEREDICTE

El jurat estarà format per tres persones qualificades de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya que resoldran  el veredicte. El veredicte es farà públic durant el mes d’octubre.

PREMIS

Un primer premi de 100€

Un segon premi de 50€

Un tercer premi que consistirà en un llibre de fotografia.

Tots els concursants rebran un record detall per la seva participació.

Si hi ha algun menor premiat aquest haurà d’anar acompanyat dels pares o tutors legals.

L’entrega de premis s’efectuarà al Centre Cívic Fort Pienc entre els mesos  d’octubre i  novembre.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació al concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases. L’organització es reserva el dret de modificar-les en cas de que sigui necessari.

 

 

Molta sort!