La malaltia d’Alzheimer i la malaltia de Parkinson, de l’oblit a la pèrdua de moviment

En aquesta conferència s’explica de forma divulgativa quines són les possibles causes de dos dels trastorns neurodegeneratius amb major prevalença en la nostra societat: la malaltia d´Alzheimer i la malaltia de Parkinson, dos dels exponents més clars de trastorns que afecten la memòria i al moviment motor, respectivament. Farem un breu repàs de les teràpies actuals així com d´aquelles que estan en estudi o en fase pre-clínica i discutirem entre tots quines són les perspectives d´aquestes malalties que afecten el nostre cervell.

A càrrec de Silvia Ginés Padrós, professora Titular al Departament de Biomedicina de la Universitat de Barcelona Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, Llicenciada en Bioquímica per la Universitat de Barcelona (1995) i doctora en Biologia Molecular i Bioquímica per la mateixa Universitat (2000). Un cop obtingut el títol de Doctora va realitzar una estada postdoctoral de cinc anys en el Massachussetts General Hospital/Harvard Medical School a Boston (EEUU), estudiant les bases moleculars implicades en els trastorns neurodegeneratius i en particular en la malaltia de Huntington. L’any 2005 es va incorporar a la ciència espanyola primer com a investigadora Ramón y Cajal i des de l’any 2009 com a professora titular en el Departament de Biomedicina de la Facultat de Medicina de la UB on dirigeix el seu propi grup d’investigació en la malaltia de Huntington i imparteix docència.

Podeu escoltar la conferència clicant aquí