Proposta per facilitar la convivència

Des de l’Espai Psikos, ens fan una sèrie de recomanacions que ens poden orientar en el dia a dia per fer d’aquestes setmanes de confinament una etapa en la que desenvolupar algunes estratègies que ens facilitin una convivència més entranyable i nodridora:

  1. Alentir el ritme: necessitem espais per tranquilitzar-nos, no cal estar sempre ocupats ni entretinguts, l’avorriment es molt productiu. 
  2. Descobrir noves rutines: revisar les rutines i veure que ens serveix i que no en la situació que estem afrontant. 
  3. Espai de reflexió: escoltar les nostres emocions, ajudar als nostres fills a entendre les seves. 
  4. Negociar tasques, horaris, espais: deixar espai perquè tothom tingui veu per aportar la seva visió a l’hora de resoldre les necessitats del dia a dia. 5. Parleu de com us sentiu: els conflictes son oportunitats per aclarir les diferències, intenteu anar més enllà del primer impuls emocional i escolteu per ajudar a resoldre les diferències. 
  5. Ser agraïts: acompanyar i agrair l’esforç que els canvis representen.