CreART

Aquest 30 de maig al nostre centre s’havia d’haver inaugurat l’exposició del projecte artístic CreART.  En aquesta edició  els artistes participants han estat els infants dels col·legis del barri de Fort Pienc: l’Escola Fort Pienc, l’Escola Mireia, l’Escola dels Encants, el Col·legi Sagrat Cor i l’Escola Ramon Llull.

CreArt és un programa artístic, educatiu i comunitari que està dirigit a les escoles del Barri Fort Pienc del Districte de l’Eixample. Posa a l’abast dels infants els mitjans expressius per tal de treballar el vessant expressiu de l’art contemporani i apropar-lo d’una forma educativa i lúdica, treballat de forma transversal temes de caràcter artístic i pedagògic aprofundint i apropant-nos a ells d’una forma no habitual gràcies a la seva plasticitat i a les possibilitats que ens dóna l’art contemporani.

Durant aquest any escolar, l’Artista Mia Martí ha treballat amb els infants i els professors, de les escoles anteriorment esmentades, el concepte “Fem un quadre? Sí però, què puc pintar? El tema i el motiu d’una obra artística”. El sentit de la proposta que s’estava duent a terme, es basa a descobrir que el motiu d’una obra artística, allò que es representa està al servei del tema que és allò que es vol explicar. Dos conceptes claus a l’hora de crear una obra personal amb un missatge que volem transmetre a l’espectador.

Una vegada  acabades les sessions escolars,  CreART es culmina amb una exposició on es pot veure el treball desenvolupat pels infants, aquesta s’inaugura amb una performance on hi intervenen tots els participants del projecte. Tal com hem dit al principi, aquest any la inauguració i l’exposició ha quedat ajornada per motius de la crisi sanitària de la Covid, tot i això, us deixem material audiovisual d’aquest projecte en passades edicions perquè podeu veure quina és la feina que fan els petits artistes en conjunt amb els artistes.