21-22 Autoretat, aquest/a soc jo!

 

Un dels temes recurrents de la història de l’art ha estat el retrat, la representació de persones, individuals o en grups, i també d’un mateix, l’autoretrat. Són molts els artistes que s’han retratat a ells mateixos mostrant la seva aparença però també la seva manera de ser.  

L’autoretrat pot ser una eina per definir-se a un mateix i per donar a conèixer com ens percebem.  

Com a pintora, la Mia Martí sempre ha treballat des de l’abstracció. En el seu treball considera que la pintura està feta de vivències i proporciona vivències a l’espectador/a i, a la seva obra tot el que ha viscut, tot el que és, hi apareix. És per això que entén les seves obres com a autoretrats en tant que mostren allò que és. En algunes ocasions sí que ha treballat el retrat de manera més evident, partint de fotografies i aplicant-les a objectes que tenen a veure amb la persona retratada.  

Malgrat tot, mai ha fet un autoretrat intencionat, amb l’objectiu de definir-se amb detall a través d’una pintura. I, manifesta que potser ha arribat al moment de fer-ho acompanyada dels nens i nenes que participen en el CreArt.  

La proposta per aquest curs parteix doncs d’aquesta voluntat d’explicar-se o mostrar-se a un mateix a través del dibuix i la pintura, per tant, més enllà de l’aparença, representar també com som, què ens agrada i, en definitiva, qui som.  

Aquesta experiència pot ser una bona eina per conèixer-se i a la vegada donar-se a conèixer a la resta de companys i companyes.  

En resum la proposta es concreta en els dos eixos següents:   

- Treballar amb els infants a dos nivells, com a espectadors/es i com a creadors/es, és a dir, en els dos papers que poden adoptar si entenem l’art com a procés de comunicació en el que hi ha una persona emissora del missatge (l’artista), el missatge (l’obra), i la persona receptora que és l’espectador/a. Sovint quan es treballa la plàstica a l’aula, únicament posem els infants en el paper de creadors/es, però és important també situar-los en el d’espectadors que, de ben segur, serà el rol que tindran la majoria d’ells en el futur pel que fa a l’art. Així la proposta es basa en l’experimentació i la vivència de tot el procés creatiu per part dels infants.  

- I, reflexionar sobre les possibilitats expressives del llenguatge visual i plàstic com a eina de comunicació.  

 

Artista conductora: Mia Martí 

Escoles participants d’engany: Escola Mireia, Escola Fort Pienc, Escola Ramon Llull, Col·legi Sagrat Cor i Escola dels Encants.  

 

Exposició: del 14 d’abril al 8 de maig 

Horari visita exposició: de dilluns a divendres de 10 a 20 h. 

Entrada lliure