XTENS

Dies: Del 23 d'octubre de 2019 al 29 de novembre de 2019

Altres categories

Espai off

Aquesta línia expositiva engloba exposicions amb contingut informatiu i amb l’objectiu de sensibilitzar als espectadors sobre temes d’actualitat, d’interès social i humanitaris.

En aquest espai s’exposen propostes expositives de petit format, majoritàriament relacionades amb la fotografia i on no prima tant la qualitat artística del material exposat com el missatge que es vol transmetre.