El Casal Infantil 4-12 és un espai de lleure educatiu, per infants de 4 a 12 anys i les seves famílies. A partir del joc com a eina educativa creem un espai de relació on compartir les estones de lleure, descobrir, experimentar i relacionar-se. La nostra finalitat és crear dinàmiques de joc positives, inclusives i respectuoses per gaudir, de manera acompanyada, d’un espai d’aprenentatge lúdic i vivencial.

 

El Casal Infantil resta obert de dilluns a dijous de 16.30 a 19.30 h i es duen a terme dinàmiques, jocs, gimcanes, activitats de descoberta i experimentació però la seva potencialitat és, sobretot, el joc lliure.

 

Per més informació: fortpienc@fortpienc.org / 932327827.

Podeu consultar la normtiva d’accés i funcionament aquí.

Haver fet la inscripció trimestral no atorgarà prioritat a l’hora d’accedir a l’espai, sinó que es farà en funció d’arribada fins a omplir el màxim de places.

Tots els infants que assisteixin a l’espai, han de tenir la fitxa firmada pel tutor/a legals. En cas de venir acompanyades d’una altra persona adulta, caldrà passar prèviament a formalitzar la inscripció o el Tiquet Puntual.

Inici de Trimestre
Dilluns 12 de setembre

Consulteu el calendari del trimestre
Horari
De dilluns a dijous de 16.30 a 19.30 h
Preus
Quota trimestral: 25,78 €.

Famílies nombroses i monoparentals: descompte del 15%

Tiquet Puntual: 3.86€
INSCRIPCIONS
Noves Inscripcions: a partir del
6 de setembre.
DOCUMENTACIÓ
  • La fitxa d’inscripció amb les autoritzacions corresponents firmades.
  • DNI del tutor/a legal
  • Targeta sanitària de l’infant.
  • Carnet de vacunes o una declaració responsable conforme s’està al dia de les vacunes pròpies de l’edat del participant.
  • Llibre de família
  • Fotografia de l’infant.
  • Informe o carnet de discapacitat en cas d’infants amb necessitats educatives específiques.
  • Carnet famílies monoparentals o nombrosa, si s’escau.
 • Pujar