Cessió d’espais


Sala d'actes Gimnàs 2 Gimnàs 1 Cuina Taller gran Tallers

El servei de cessió d’espais, consisteix en la cessió i/o lloguer d’espais i material tècnic a entitats, grups professionals o empreses per a la realització de les seves activitats.

Per a formalitzar la reserva d’espais:

  1. Ompliu el full de sol·licitud i adjunteu tota la documentació prevista per l’acte.
  2. Lliureu el full de sol·licitud a la recepció del Centre (Plaça Fort Pienc 4-5) o envieu-lo per e-mail a fortpienc@fortpienc.org
  3. Espereu a rebre la confirmació de la reserva per correu electrònic.
  4. Realitzeu el pagament per transferència bancària o en efectiu a la recepció del centre

I recordeu que:

La sol·licitud de cessió d’espai haurà de fer-se amb un mínim de 15 dies d’antelació.

Més informació a fortpienc@fortpienc.org

Normativa de cessió d’espais

Fitxa sol·licitud d’espais

Espais