01/01/1970

ENCÈFAL

L’encèfal, maldit cervell, és l’òrgan que controla totes les nostres funcions. Forma part del sistema nerviós, la funció del qual la podem resumir com a comunicació, tant amb el medi extern com entre els nostres òrgans i sistemes. Tot i que la funció sembla simple,

en realitat no ho és, ja que per fer-la el nostre encèfal disposa de milions de cèl·lules (neurones i cèl·lules glials) i bilions de connexions. Farem una breu descripció de les cèl·lules que trobem en el nostre encèfal i com s’organitzen per controlar les diferents funcions. Veurem també algunes de les conseqüències del mal funcionament de l’encèfal i parlarem breument de quins tipus de lesions i malalties poden afectar a la funció d’aquest òrgan.

Escolta la conferència aquí

 

https://www.youtube.com/watch?v=nNOFuDLM1m4

Pujar