17/04/2020

Envelliment i memòria; com preservar els nostres records

La pèrdua de memòria associada a l’edat és un fet evident que preocupa sobre tot si el grau d’impacte sobre la qualitat de vida de la persona i dels seus familiars és pertorbador. Els oblits que podem percebre a partir del 50’s solen ser anecdòtics i poc importants, i la majoria de la població continua tenint una bona memòria als 70 anys. És important tenir en compte que hi ha diferents tipus de memòria (episòdica, implícita, procedimental, de treball, etc.) que poden patir els processos de deteriorament amb l’edat, fins a alguns que poden fins i tot millorar (semàntica).

La pèrdua de memòria que ha de preocupar-nos és la que està relacionada amb alteracions del sistema nerviós, alteracions neurològiques i en especial amb els processos neurodegeneratius. Tenint en compte que l’envelliment és el factor de risc més important per a desenvolupar malalties neurodegeneratives, un dels objectius a assolir és l’envelliment saludable, és a dir, en absència de malaltia, amb l’ajuda d’un estil de vida saludable, dieta equilibrada, exercici, etc. A tenir en compte que quan no exercitem la memòria o quan no utilitzem sovint la informació emmagatzemada, es produeix una manca de consolidació de la memòria i els oblits son més freqüents. En aquesta conferència veuràs com fer per afavorir al fer-nos grans, per no perdre les memòries de la nostra vida.

A càrrec de Mercè Pallàs Lliberia Catedràtica de Farmacologia al Departament de Farmacologia, Toxicologia i Quimica Terapèutica de la Universitat de Barcelona, Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona.  

La seva recerca es centra en l’estudi dels mecanismes moleculars que estan implicats en  la disminució dels processos de cognició durant l’envelliment i la malaltia d’Alzheimer. A més també està interessada a estudiar estratègies farmacològiques i no farmacològiques per prevenir i millorar aquest deteriorament. Entre aquestes estratègies s’inclouen l’estudi de noves molècules amb acció farmacològica, així com la influència de l’estil de vida en la epigenètica i la seva participació en l’envelliment del cervell. 

Podeu escoltar l’audio clicant aquí

 

Pujar