06-07 El mural

 

El mural és una de les expressions artístiques més antigues conegudes per la humanitat. Aquesta tipologia creativa serveix per despertar, alimentar i consolidar l’esperit creatiu dels infants. 

A les diferents sessions de les escoles es treballaran tècniques i diferents artistes a manera de referents, passant per l’impressionisme, paisatgisme, cubisme, entre d’altres. 

 

Artista conductora: Javier Quintanilla 

Escoles participants d’engany: Escola Mireia, Escola Ramon Llull i Escola Carlit