Els muntatges expositius són una eina molt eficaç per aprofundir i donar a conèixer de forma didàctica continguts específics. El servei té dues línies generals d’intervenció; una principal, de difusió i suport a les creacions artístiques: exposicions d’Art Contemporani. I una de complementària, de divulgació i sensibilització de temes socials i humanitaris: les exposicions Off, al vestíbul del centre.

Pròximes exposicions

Pujar